De Praktijk
Diensten Delfin
Wat is eigenlijk...
Referenties
Kinderen

Begeleiding bij Delfin


Na een intakegesprek zal eerst een pedagogisch didactisch onderzoek uitgevoerd worden.

Dit onderzoek bevat de volgende onderdelen:
  • Een kennismaking met het kind.
  • Een observatie van het kind in de klas.
  • Het afnemen van diverse testen en toetsen. De hoeveelheid en de soort toetsen welke afgenomen worden is afhankelijk van al eerder gedaan onderzoek.
  • Een uitgebreid diagnostisch gesprek met het kind.
  • Een gesprek met de leerkracht en de intern begeleider.
  • Een gesprek met eventuele andere deskundigen
  • Een huisbezoek.

Het gehele onderzoek wordt beschreven in een onderzoeksrapport. Dit rapport is vertrouwelijk en bestemd voor de ouders van het kind. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek wordt in samenspraak met de ouder, de school en eventueel andere deskundigen een handelingsplan opgesteld.

Een handelingsplan is een op maat opgesteld hulpplan en vormt de basis van de Remedial Teaching. In dit handelingsplan worden nauwkeurig de doelstellingen, de didactische en pedagogische aandachtspunten, de tijdsplanning, de organisatie, de afstemming (begeleiding in de groep en thuis) en de evaluatie omschreven.

Onderzoek en begeleiding van het kind vindt bij voorkeur onder schooltijd plaats. De begeleiding kan plaats vinden op de school van het kind of in de praktijk.

Klik hier voor een overzicht van de tarieven.