De Praktijk
Diensten Delfin
Wat is eigenlijk...
Referenties
Kinderen

Cursussen en Trainingen

Wellicht is Praktijk Delfin bij u al bekend als een betrouwbare RT praktijk voor het begeleiden van kinderen met leer en gedragsproblemen. Sinds de oprichting van de praktijk in 2002 heeft een groot aantal kinderen vanuit diverse scholen in Apeldoorn en omgeving de weg naar de Praktijk gevonden.

Zoals u wellicht ook weet is de visie van de praktijk vooral gericht op een zo optimale samenwerking met de ouders maar vooral ook met de school van het kind. Tenslotte is de school de plek waar het kind onderwijs geniet en waar het na een begeleidingstraject ook weer verder moet gaan. Een stukje coaching en deskundigheidsbevordering van de leerkracht is dan ook altijd een belangrijk onderdeel van de begeleiding vanuit de praktijk.

Sinds 2006 verzorgt Praktijk Delfin jaarlijks een groot aantal cursussen voor leerkrachten in het basisonderwijs. De evaluatieformulieren van de cursisten geven een grote mate van waardering en tevredenheid aan voor wat betreft cursusinhoud en de wijze van lesgeven. De cijfers die aan de cursussen worden gegeven zijn altijd negens en tienen.

De praktijk biedt een compleet pakket van cursussen aan alle scholen aan. Vanuit de nieuwste inzichten op de gebieden lezen, spelling en rekenen verzorgt de praktijk voor u workshops, cursussen en trainingen op maat op uw eigen locatie. De inhoud is vooral gericht op het geven van zoveel mogelijk praktische handvatten en een zo groot mogelijke deskundigheidsbevordering van uw leerkrachten.

U kunt een keuze maken uit een groot aantal vaste items, ook is het mogelijk om uw eigen wensen kenbaar maken zodat de cursusinhoud nauw aansluit bij de visie van uw school. U kunt kiezen uit een uitgebreide teamtraining of een kleine praktische training. Het is onder andere mogelijk om een complete basiscursus rekenen of een basiscursus lees- en spellingproblemen te volgen (10 avonden /dagdelen). Na deze basiscursussen is er de mogelijkheid om verdiepingscursussen te volgen.

Klik hier voor een volledig overzicht van het cursusaanbod en de tarieven.