De Praktijk
Diensten Delfin
Wat is eigenlijk...
Referenties
Kinderen

Tarieven Cursussen en Trainingen

Taal/lezen spelling (€550,- per dagdeel)

 • Kleuters o.a. tussendoelen beginnende geletterdheid en voorschotbenadering.
 • Aanvankelijk lezen o.a. signalering en handelen vanuit het protocol.
 • Voortgezet technisch lezen o.a. hoe nu verder na groep 3?
 • Gerichte interventies en methodieken bij lees problemen.
 • Spelling o.a. signalering en diagnosticeren.
 • Gerichte interventies en methodieken bij spellingproblemen.
 • Signaleren en diagnosticeren bij lezen o.a. vernieuwing AVI.
 • Begrijpend lezen.
 • Leesbevordering en woordenschat.
 • Wat is dyslexie?
 • De methodiek "Zo leer je kinderen lezen en spellen" (drie dagdelen)
 • Opzetten van een leerling leesdossier. (Nodig voor de vergoedingsregeling dyslexie.)
 • Werken met groepsplannen voor lezen, taal en of spelling

Rekenen (€650- per dagdeel)
 • Theoretische achtergronden, didactiek en klassenmanagement.
 • Leerlijnen, tussendoelen en referentieniveaus.
 • Kleuters en rekenen.
 • De verschillende rekenmethodieken en methodes nader bekeken, reken (hulp) materialen o.a. rekensoftware, materialen voor zelfstandig en of remediërend werken etc.
 • Signaleren diagnosticeren.
 • Remediëren van rekenproblemen
 • De methodiek "Met sprongen vooruit".
 • Dyscalculie.
 • Werken met groepsplannen rekenen
(Bovenstaande cursussen duren ± 3 uur)

Korte trainingen (± 1 ½ uur) (€400,- per dagdeel)
 • RALFI lezen
 • Connect lezen
 • Werken met Zuid Vallei Spelling
 • "Zo leer je kinderen lezen en spellen" Jose Schraven (een eerste uitleg)

Daarnaast zijn er mogelijkheden voor begeleiding bij het implementeren van nieuwe methodieken en werkwijzen. Als extra hulpmiddel is er de mogelijkheid om de videocamera in te zetten. Sinds mei 2010 ben ik gediplomeerd SVIB-er.


Klik hier voor tarieven begeleiding.