De Praktijk
Diensten Delfin
Wat is eigenlijk...
Referenties
Kinderen

Dysorthografie of Spellingproblemen

Dysorthografie is een stoornis in het vermogen om te leren spellen. Een kind met dysorthografie is minder vaardig in het spellen in vergelijking met kinderen van gelijke leeftijd, intelligentie en onderwijsniveau.

De overkoepelende term voor lees- en spellingsproblemen is dyslexie. Daaronder valt de spellingsstoornis dysorthografie en stoornissen die te maken hebben met lezen en begrijpend lezen. Kinderen met een spellingsstoornis hoeven geen moeite te hebben met lezen. Dus als er alleen problemen zijn op het gebied van spelling spreken we van dysorthografie.

Verschijnselen

Oorzaken


Wil u meer informatie over dysorthografie?
Neem contact op met Praktijk Delfin.