De Praktijk
Diensten Delfin
Wat is eigenlijk...
Referenties
Kinderen

Over mij

Graag wil ik mij even aan u voorstellen.
Mijn naam is Kathinka van Aagten. Ik ben 25 jaar werkzaam geweest als leerkracht binnen het reguliere basis onderwijs. Ik heb vele jaren les gegeven aan anderstaligen en zorgleerlingen. Daarnaast verzorgde ik 10 jaar lang bewegingslessen voor ouders en peuters, veelal met een motorische achterstand of handicap. Sinds 2002 ben ik werkzaam als Remedial Teacher in eigen praktijk en binnen diverse scholen.

Ik ben afgestudeerd als leraar speciaal onderwijs, Remedial Teacher en Intern Begeleider in juni 2003 (3-jarige opleiding SON).

De specialisaties waarop ik ben afgestudeerd zijn : Dyslexie, Dyscalculie, Nederlands als tweede taal (NT2) en het project Orthopedagogisch project afstemming (O.P.A.).

Mijn "Master" in de Remedial Teaching (2 jarige opleiding Fontys Masterclass Remedial Teaching) heb ik gehaald in juni 2004.

Ik heb de licentie voor het geven van "de Kanjer training" gehaald in september 2006.

Mijn studie voor coach en school video interactie begeleiding (SVIB) heb ik afgerond in 2012 (2 jarige opleiding Fontys Master Special Educational Needs).

Daarnaast volg ik ieder jaar diverse bijscholingscursussen.

Omdat ik het heel belangrijk vind dat leerkrachten meer kennis en handvatten krijgen om de kinderen in hun klas zo goed mogelijk te begeleiden werk ik altijd nauw samen met de leerkrachten van de scholen. Daarnaast geef ik veel cursussen, workshops en trainingen aan leerkrachten, RT-ers en IB-ers.
Ook begeleid ik scholen onder andere bij het implementeren van nieuwe methodes door middel van coaching en supervisie of begeleid ik bijvoorbeeld kinderen en leerkrachten in de groep met behulp van SVIB.